Agencija za konsalting i usluge u poslovanju

Konsalting & Plasiranje

Konsalting agencija sa jakim stručnim znanjem i iskustvima na polju plasiranja proizvoda i razvoja kompanija širom srpskog i evropskog tržišta.

Pročitajte više

O nama

Vasilica
office - agencija za konsalting

Ako želite da vam se poveća kvalitet, profit i plasman, bilo da ste velika multinacionalna kompanija, srednje ili malo preduzeće, Vasilica office kombinujući procenu, konsalting, koučing, trening i praćenje, dugoročno obezbeđuje rast i uspeh cele kompanije. Bilo da radimo sa velikim multinacionalnim kompanijama ili malim domaćim firmama, svakom klijentu pristupamo u potpunosti posvećeni, svesni njegove specifičnosti. Naš uspeh dolazi sa unapređenjem uspeha naših klijenata.

Agencija za konsalting Vasilica je u potpunosti fokusirana kako bi Vaše proizvode dopremila na adrese zadovoljnih kupaca širom sveta. Osetite poboljšanje Vašeg posla razvijajući ga sa nama.

Šta Vam mi pružamo!

Radimo, posredujemo i savetujemo Vas u direktnom sklapanju poslova i ugovora sa partnerima i investitorima iz inostranstva, pronalazimo tržište za izvoz/uvoz Vaših proizvoda i usluga, spajamo investitore i dobre prilike za ulaganje u Srbiju i susedne zemlje, kao i planiranje proizvodnje orjentisane ka izvozu.

Konsalting

je važan segment u procesu razvoja i unapređenja poslovanja i konsaltingom dobijate:

 • Unapređenje poslovanja
 • Sagledavanje trenutnog stanja
 • Kompletna procena
 • Osvajanje novih tržišta
 • Sprovođenje preporuka
 • Generisanje rasta i razvoja

Strategija

je poslovna ak­ci­ja ko­ja omo­gu­ća­va­ fir­mi da ostva­ri že­lje­ne ci­lje­ve i rezultate.

 • Unapređenje starteškog poslovanja
 • Popravljanje marketinške startegije
 • Stvaranje ciljeva
 • Kontrola troškova
 • Analiza novog tržišta
 • Dokumentacija

Ušteda vremena

Vreme je novac a mi štedimo Vaše vreme i donosimo Vam veće prihode.

 • Racionalno trošenje vremena
 • Pronalaženje klijenata
 • Provera kredibiliteta firme
 • Simultano i konsekutivno prevođenje
 • Izrada normativa
 • Brzo plasiranje proizvoda

IT konsalting

Digitalno doba zahteva i online prisutnost u poslovanju, kako bi ostali u borbi za klijente.

 • Marketinške kampanje
 • Izrada sajtova
 • Održavanje sajtova
 • Prisutnost na društvenim mrežama
 • Bilbordi
 • Štampani materijal

Agencija za konsultantske aktivnosti Vasilica

Korak po korak do uspešnog poslovanja

Svaki poslovni korak mora se dobro isplanirati, unapred, analizom i startegijom, kako bi se Vaši biznis planovi u potpunosti ostvarili a samim tim obezbedili svojoj kompaniji bolji prosperitet.

Korak 1. Analiza

Izradićemo Vam kompletnu analizu Vašeg poslovanja i tržišta na koje želite da se plasirate.

Korak 2. Koncept

Zajedno dođimo do uspešnog koncepta koji će podići nivo vašeg poslovanja i osigurati siguran profi.

Korak 3. Startegija

Unapredimo strategiju, povežimo marketing kampanje i krenimo u osvajanje novih tržišta.

Korak 4. Plasman

Dovodimo Vam poslovne partnere iz celog sveta sa kojima ćete imati uspešnu i plodonosnu saradnju.

Kada je posao u pitanju "Vasilica Office" ne poznaje granice bilo da se one ogledaju u geografskom ili u jezičkom smislu.
Agencija za konsalting Vasilica je profesionalna firma koja će pomoći da Vaš posao prevaziđe granice.

Agencija Vasilica

Vaša desna
ruka

Nudimo vrhunske usluge odličnog kvaliteta koje moraju biti prilagođene potrebama i željama klijenata. Kvalitet usluga pomaže i pomagaće timu Vasilice da uveća broj svojih klijenata jer kvalitet se opravdava kvalitetom i poštovanjem.

Biti sinonim za agenciju koja postavlja više standarde u oblasti poslovanja. Imperativ je potruditi se, biti bolji od konkurencije i postati najbolji. Stvoriti dugoročne partnerske odnose - biti Vaša desna ruka.

Uz Vasilicu brže i lakše do uspešnog poslovanja

Finansijska podrška kompanijama

Budući da su sva mala i srednja preduzeća kako bi postali veliki privredni giganti morali da se oslone na neku vrstu materijalne pomoći, bilo od strane domaćih ili stranih investitora, blo da su to uradili uz pomoć kredita, Vasilica Office sada nudi predlog jedne takve pomoći firmama u razvoju ili firmama koji žele svoj strani kapital da ulože u Srbiju.

Finansijska podrška

Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima.

Posredovanje za dobijanje kredita

Ukoliko neko želi da razvija i ulaže u svoju proizvodnju, da realizue svoju ideju može se osloniti na kredite USA Escrow Fund, gde bi minimum iznosa gredita bio 3.000.000,00 eur na 10 do 15 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 2,5%. Na osnovu ovih povoljnosti možemo se pohvaliti da smo doveli dve italijanske firme u Srbiju a posrednici smo odobrenja kredita dvema inostranim kompanijama.

Uredba

Uredba obuhvata: Investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Kontakt

Za sve dodatne potrebne informacije kontaktirajte Vasilicu Office i naš tim će Vam rado izaći u susret i detaljno obrazložiti svaki podatak.

Konsultantske usluge i investicije

Poslovna ponuda koja se ne odbija

Kako biste jednostavno i brzo ugovorili poslove sa firmama iz insotranstva, pronašli tržište, dobre poslovne partnere te time uvećali svoje prihode, agencija Vasilica nudi Vam konsultantske usluge na području posredovanja u smislu traženja i ugovaranja najboljih poslova i plasmana robe širom Evrope.

Uvećajte višestruko izvoz uz pomoć našeg bogatog iskustva i znanja koje smo stekli tokom godina poslovanja, u radu na tržištima širom Evrope. Kontinuirano se edukujemo kako bi u potpunosti bili upućeni u trenutnu ponudu na tržištu kao i zakonsku i administrativnu regulativu.

Investirajte u profitabilne projekte u Srbiji! Tražimo za Vas najbolje prilike za investiranje u profitabilne i održive projekte iz područja energetike, industrijske proizvodnje, građevine i turizma. Pratimo Vas kroz investiciju kako bi osigurali uspešnu realizaciju u zadatim rokovima.

Naši klijenti

Pogledajte galeriju slika završenih investicionih projekata

Slike porojekta koje smo uspešno završili iz sveta poslovanja, investicija, izvoza i uvoza kao i konsaltinga.

Naš portfolio

Pogledajte firme koje uspešno posluju sa nama

Time što su nam poverili da vodimo računa o njihovom izvozu i prodaji proizvoda na tržištima širom sveta, uz obilaženje svih jezičkih i pravnih prepreka, kao i vođenju računa o njihovim internet prezentacijama, web servisima i sl. , naši klijenti koriste sve prednosti rada sa nama – sve usluge koje su im potrebne kao i rešenja svih problema koji mogu nastati dobijaju na jednom mestu.